Wydobycia gazu ziemnego w Polsce

Rocznie zużywa się w Polsce ok. 15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że ilość gazu zawarta w polskich piaskowcach może sięgać nawet 150 mld metrów sześciennych.

W Polsce gaz ziemny można znaleźć w dwóch rodzajach złóż:

  • złożach konwencjonalnych – gaz pochodzący głównie ze skał o wysokiej przepuszczalności,
  • niekonwencjonalnych – gaz łupkowy oraz zamknięty (występuje w słabo przepuszczalnych piaskowcach).

Główny krajowy producent gazu (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) dysponuje zasobami, które wynoszą 98 mld m3. Najważniejsze miejsca, w których znajdują się udokumentowane konwencjonalne złoża gazu ziemnego to:

  • Niż Polski (69% wydobywanych zasobów),
  • przedgórze Karpat (26% wydobywanych zasobów),
  • szelf Morza Bałtyckiego (4,0% wydobywanych zasobów),
  • Karpaty (1,0% wydobywanych zasobów).

Rocznie wydobywa się w Polsce, ze złóż konwencjonalnych, ok. 4,5 mld m3 gazu ziemnego, co stanowi 30% popytu na ten surowiec. Ze względu na duże zapotrzebowanie, gaz jest importowany głównie z Rosji.

Na świecie największe wydobycie gazu ma miejsce w Stanach Zjednoczonych (rocznie 29 426 PJ) oraz w Rosji (rocznie 24 386 PJ), co łącznie stanowi prawie 40% światowego pozyskiwania tego surowca.

Dodaj komentarz