Statystyka w zadaniach

Statystyka, nauka o metodach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych, a także analizująca dane opisujące zjawiska, przez cały tworzy i rozwija użyteczne metody operowania na zbiorach danych. Statystyka w zadaniach jest istotnym elementem edukacji wszystkich kierunków ekonomicznych. Zadania ze statystyki spotkają również osoby interesujące się lub specjalizujące się w statystyce gospodarczej, socjologii statystycznej, psychometrii, termodynamice statystycznej, fizyce statystycznej, ekonometrii, demografii czy też biometrii.

Statystyka w zadaniach ma na celu nauczenie przyszłego specjalistę sporządzać dane statystyczne, a następnie w oparciu o nie formułować wnioski i obrazować je wykresami, tabelami, opisami. Pamiętać należy, że statystyka pojawia się również w zadaniach maturalnych. Statystyka w zadaniach na maturze to najczęściej rachunek prawdopodobieństwa, zadania dotyczące różnego rodzaju losowań i typowaniu wyników.

Zależnie od specjalności statystyki, zadania różnią się od siebie. Inaczej wygląda statystyka w zadaniach dla uczniów szkół średnich, a inaczej dla studentów kierunków ekonomicznych. Dostępne są liczne podręczniki i zbiory zadań poświęcone statystyce w zadaniach na różnych poziomach. Przykładowo znaleźć możemy podręczniki z zadaniami ze statystyki matematycznej, w których przedstawiane są metody statystyczne służące do wykrywania prawidłowości w strukturze zjawisk masowych, współzależności między nimi, czy też zadania poświęcone dynamice zjawisk masowych.

Dodaj komentarz