Statystyka Polski

Statystyka Polski to różnego rodzaju ważne informacje na temat polskiego społeczeństwa i państwa, gromadzone przez urzędy statystyki publicznej takie, jak Główny Urząd Statystyczny i jego oddziały wojewódzkie. Dostarczają one organom władzy państwowej, administracji publicznej rządowej i samorządowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu oficjalnych danych statystycznych związanych z sytuacją ekonomiczną, demograficzną, społeczną i środowiskiem naturalnym. Celem uzyskania tych danych prowadzone są różnego rodzaju badania statystyczne, w wyniku których uzyskuje się wiele cennych informacji w dziedziny statystyki.

Poszukując w Internecie ważnych informacji na temat Polski, często wpisujemy w wyszukiwarkę frazę ‘statystyka Polski’. Otrzymujemy wiele stron wyników, jednak do najważniejszych z nich należy niewątpliwie strona Głównego Urzędu Statystycznego, z której mamy bezpośredni dostęp do aktualnych roczników statystycznych. Ponadto, statystyka Polski to część publikacji dostępnych na stronach międzynarodowych urzędów i organizacji zajmujących się statystyką.

Statystyka Polski, szczególnie jej część demograficzna, pojawia się w podręcznikach szkolnych, na stronach internetowych informujących o naszym kraju, w przewodnikach i publikacjach turystycznych.

Na bieżąco prowadzone są statystyki sportowe, demograficzne, gospodarcze itp. Ich analiza dostarcza wielu ważnych informacji, pozwala wyciągać wnioski i opierać o nie przyszłe decyzje. Statystyka Polski jest zatem ważnym elementem wiedzy o naszym kraju.

Dodaj komentarz