Statystyka GUS

GUS – Główny Urząd Statystyczny – to centralny organ administracji państwowej, którego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji statystycznych dotyczących rozmaitych dziedzin życia publicznego, społecznego, przemysłu, gospodarki, a także niektórych stron życia prywatnego. Statystyka GUS wynika z odpowiednich przepisów prawa takich, jak ustawa o statystyce publicznej i coroczny Program Badań Statystycznych. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów, na jego czele stoi Prezes GUS, któremu z kolei podlega 16 urzędów statystycznych w wojewódzkich miastach Polski.

Statystyka GUS znajduje szerokie zastosowanie w wielu różnych gałęziach nauki. Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane statystyczne zawarte w wydawanych co roku rocznikach statystycznych wykorzystywane są np. w biometrii, ekonometrii, fizyce statystycznej czy też psychometrii, a także w wielu innych dziedzinach życia publicznego, gospodarce i przemyśle.

Statystyka GUS stanowi niezwykle ważne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych danymi statystycznymi. Z danych GUS chętnie korzystają magistranci i doktoranci, którzy wykorzystują statystykę GUS do analiz statystycznych, niezbędnych im w formułowaniu wniosków do prac naukowych. Ze statystyk korzystają władze lokalne, samorządowe, które w oparciu o dane statystyczne budują swoje budżety, projektują plany pomocy społecznej czy też podejmują różnego rodzaju decyzje. To tylko jeden z wielu przykładów wpływu statystyki GUS na codzienne życie mieszkańców.

Dodaj komentarz