Statystyka dane

Statystyka dane – oto co najczęściej wpisujemy w wyszukiwarkę szukając różnego rodzaju danych statystycznych, związanych z różnymi dziedzinami życia. Znajdujemy potrzebne nam dane, często nie zastanawiając się nawet nad tym, jak zostały pozyskane, jaką metodą je zgromadzono, jak je zliczano i analizowano, komu i do czego okazały się przydatne. Dane statystyczne publikowane są w rocznikach statystycznych, skąd wiele osób czerpie potrzebne im materiały do analizy, wnioskowania statystycznego lub opracowań i prezentacji.

Statystyka dane, czyli zbieranie danych statystycznych i sporządzanie sprawozdań, prezentacji i opracowań statystycznych to działalność wielu firm, nie tylko urzędów i instytucji zajmujących się statystyką publiczną. Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne firmy prywatne, które oferują swoje usługi w zakresie obliczeń statystycznych. Z usług tych korzystają przykładowo magistranci, którzy opracowane w ten sposób dane wykorzystują w swoich badaniach, pracach, wnioskach. Statystyka jest im niezwykle przydatna, ale niestety, często brak im czasu, by obliczenia i opracowania wykonać samodzielnie.

Dane statystyczne są przechowywane celem porównań przez długie lata. Główny Urząd Statystyczny udostępnia dokonania statystyki i dane począwszy od roku 1921, gdyż wtedy właśnie rozpoczął swoją działalność. Korzystać z nich może każdy z nas, niektóre dostępne są w Internecie, a niektóre mają wyłącznie formę papierową.

Dodaj komentarz