Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne to algorytmy statystyczne, za pomocą których różnego rodzaju obserwacje statystyczne przydzielane są do klas. Przydział odbywa się na bazie atrybutów, czyli cech tychże obserwacji. Otrzymane w ten sposób wyniki służą nie tylko klasyfikacji statystycznej, są niezmiernie istotne w codziennym analizowaniu danych, różnego rodzaju regulacjach i podejmowaniu ważnych decyzji.

Do klasyfikacji statystycznych zaliczamy:

– PKWiU – klasyfikacja statystyczna towarów i usług – służy do ustalania prawidłowej stawki VAT i zwolnień z podatku, prawidłowego wystawiania faktur VAT, ustalania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym, a także do celów statystycznych w różnych dziedzinach gospodarki;

– KŚT – klasyfikacja statystyczna środków trwałych – służy do prowadzenia prawidłowej ewidencji środków trwałych i ich wykazów, stosowania właściwych metod amortyzacji środków trwałych, stosowania amortyzacji de minimis, a także do różnych celów innych niż cele podatkowe;

– PKOB – klasyfikacja statystyczna obiektów budowlanych;

– CN – statystyka celna – niezbędna w ustalaniu stawki celnej dla importu i eksportu oraz ustalaniu stawki akcyzy;

– PKD – klasyfikacja statystyczna rodzajów działalności gospodarczej – znajduje zastosowanie w statystyce obrotu gospodarczego w kraju, służy do prawidłowego sporządzania CEiDG, wpisów na NIP-1 i NIP-2, celów innych niż podatkowe, oraz ustalania prawidłowej stawki na ubezpieczenie wypadkowe;

Dodaj komentarz