Statystyka

Statystyka to nauka, która zajmuje się pozyskiwaniem, prezentacją i analizą danych opisujących różnego rodzaju zjawiska. Słowo ‘statystyka’ wywodzi się z łaciny. Łacińskie słowo ‘status’ oznacza stan rzeczy, państwo. Początki statystyki sięgają czasów starożytnych, kiedy to w starożytnym Rzymie przeprowadzano systematycznie spisy powszechne ludności. Już wtedy posiadanie informacji statystycznych stanowiło ważny czynnik brany pod uwagę podczas planowania i poznawania trendów panujących w społeczności.

Około XIX wieku okazało się, że szybko rozwijająca się gospodarka potrzebuje czegoś więcej, niż tylko podstawowych danych. W związku z tym zaczęto wprowadzać nowe metody pozyskiwania danych statystycznych, ulepszać stosowane metody, a także wprowadzono opis i analizę danych statystycznych. Rozwojowi statystyki sprzyjał rozwój metod matematycznych.

Nieodłącznym atrybutem każdego badania statystycznego jest losowość. Statystyka wykorzystuje teorię prawdopodobieństwa. Statystyka wykorzystuje do badań metody statystyczne, które umożliwiają zebranie danych statystycznych, ich analizę opis i wyciągnięcie wniosków.

Obecnie statystyka stosowana jest w wielu dziedzinach wiedzy. Niektóre z tych dziedzin wykorzystują zdobycze statystyki tak intensywnie, że powstały wyspecjalizowane metody i terminologia specjalistyczna, a także wytworzyły się liczne dziedziny z pogranicza statystyki i innych nauk. Należą do nich np. ekonometria, demografia, socjologia statystyczna czy też fizyka statystyczna.

Dodaj komentarz