Najważniejsze pojęcia związane ze statystyką

Najważniejsze pojęcia związane ze statystyką

Analizując dane statystyczne, należy wykonać szereg zadań, by przygotowany raport był wykonany dokładnie, rzetelnie i starannie. Statystyka rządzi się swoimi prawami i w związku z tym osoby zajmujące się badaniami statystycznymi muszą posiadać odpowiednią wiedzę z tego zakresu.