Dzień Statystyki Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej

Niedawno, bo 9 marca, obchodziliśmy Dzień Statystyki Polskiej. Święto to upamiętnia konstytucję Sejmu Czteroletniego, jaka została uchwalona 22 czerwca 1789 r. Obchodzimy je od 2008 r. Jest to więc święto stosunkowo młode, ale szybko przyjęło się w naszym kraju.

Najważniejsze pojęcia związane ze statystyką

Najważniejsze pojęcia związane ze statystyką

Analizując dane statystyczne, należy wykonać szereg zadań, by przygotowany raport był wykonany dokładnie, rzetelnie i starannie. Statystyka rządzi się swoimi prawami i w związku z tym osoby zajmujące się badaniami statystycznymi muszą posiadać odpowiednią wiedzę z tego zakresu.

Nikotynizm w Polsce

Nikotynizm w Polsce

Nikotynizm, czyli  uzależnienie od nikotyny w Polsce zaczyna stopniowo maleć. Jeszcze 20 lat temu ponad 40 % mężczyzn było uzależnionych od palenia papierosów. Z każdym rokiem zauważa się jednak tendencję spadkową, co jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ oznacza to, że Czytaj dalej

Światowy Dzień Statystyki

Światowy Dzień Statystyki

Statystyka odgrywa ogromną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym, stanowi niezbędny materiał wzbogacający badania naukowe, wspomaga gremia kierownicze w ich wysiłkach zmierzających do rozszerzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. (Tadeusz Walczak, Wiadomości Statystyczne, nr 1, 2011) Światowy Dzień Czytaj dalej

Wszystko na temat statystyki publicznej

Wszystko na temat statystyki publicznej

Statystyka publiczna jest to system, którego działanie opiera się zarówno na zbieraniu danych statystycznych, jak i ich gromadzenia, przechowywania i opracowywania oraz rozpowszechniania. Służba statystyki publicznej ułatwia przebycie procesu zdobywania danych oraz ich rozprzestrzeniania. Mówiąc o statystyce publicznej, należy zaznajomić Czytaj dalej