Lesistość w Polsce

Lesistość to wskaźnik pokazujący stopień pokrycia określonego terenu lasami. W przypadku naszego kraju, analizować będziemy to, jak wiele powierzchni porośniętej jest lasami w poszczególnych województwach. 

Według badań przeprowadzonych w 2015 r. całkowita powierzchnia lasów w Polsce wynosiła ponad 9 tys. ha. Plasuje to nasz kraj na 7 miejscu w skali krajów europejskich z 30% zalesieniem. Analizując mapę Polski pod względem lesistości można zauważyć, że najwięcej terenów leśnych znajduje się w województwie lubuskim i podkarpackim.

W województwie lubuskim lasy pokrywają aż 49% jego całkowitej powierzchni. Nic w tym dziwnego, że na terenie województwa znajduje się aż 61 rezerwatów oraz dwa parki narodowe, a mianowicie: Drawieński Park Narodowy oraz Park Narodowy Ujście Warty.

W województwie podkarpackim lasy zajmują powierzchnię ponad 670 tys. ha, czyli prawie 38% powierzchni całego województwa. Na tych terenach dominującym drzewostanem jest sosna, świerk oraz buk.

Analizując lesistość w Polsce warto zaznaczyć, że w Polsce obchodzi się Dzień Leśnika i Drzewiarza. Święto to przypada 5 kwietnia.

Dodaj komentarz