Zadania statystyka

Statystyk to osoba, która za pomocą liczb opisuje i analizuje różnego rodzaju zjawiska gospodarcze, społeczne, a także zjawiska i wyniki doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Do zadań statystyka należy zbieranie danych statystycznych, które ukazują się między innymi w rocznikach statystycznych. Statystycy pracują zbierając informacje dotyczące naszej codzienności – odnotowują ilość obywateli w kraju, długość ich życia, gromadzą dane na temat typu rodziny, jaki przeważa, gdzie i jak mieszkają ludzie, ale także interesują się gospodarką, handlem, inwestycjami, naszymi wydatkami. Prowadzą zarówno statystykę ludności, jak i statystykę gospodarczą.

Aby zostać statystykiem należy ukończyć studia wyższe na kierunku matematycznym, ekonomicznym, informatycznym bądź socjologicznym. Również osoby, które ukończyły studia wyższe, ale mają małą lub znikomą wiedzę ze statystyki, mogą ukończyć kursy nadające im nowe kwalifikacje, kwalifikacje do pracy w zawodzie statystyka.

Zadania statystyka to organizowanie i przeprowadzanie badań statystycznych różnego rodzaju zjawisk. Statystyk musi zebrać, przechować i opracować dane, a następnie je przeanalizować i dokonać prezentacji czy publikacji wyników swoich badań. Wyniki pracy statystyka mają najczęściej postać tablic wynikowych, opracowań analitycznych, mogą być też ilustrowane graficznie, na przykład za pomocą wykresów, diagramów, histogramów. Zadania statystyka coraz częściej oznaczają także cyfryzację wyników swojej pracy.

Dodaj komentarz