Rodzaje badań statystycznych

Badanie statystyczne to szereg prac, które mają na celu poznanie struktury pewnej zbiorowości statystycznej. Istnieje kilka rodzajów badań statystycznych:

– badania pełne lub ciągłe to badania, podczas których w sposób ciągłych obserwują zmieniające się w czasie zjawiska, a także nieprzerwanie i sukcesywnie poddają je analizie. Przykładem tego typu badania może być spis statystyczny, rejestracja powszechna oraz sprawozdawczość statystyczna.

– badania częściowe – badaniem obejmuje się wybraną część populacji, tzw. próbę losową. Uzyskane drogą badania wyniki są uogólniane na całą populację. Badania częściowe wykonuje się, gdy proces obserwacji wiąże się ze zniszczeniem lub uszkodzeniem badanego obiektu, a także gdy badana populacja jest zbyt duża, by można ją w całości objąć badaniem.

– badania okresowe to badania, które prowadzi się w określonych odstępach czasu, zazwyczaj w góry zaplanowanych.

– badania doraźne to badania, które podejmuje się w sytuacjach szczególnych, nie zaplanowanych wcześniej.

– tzw. metody pośrednie – interpolacja i ekstrapolacja. Interpolacja to badanie statystyczne, które polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości cechy na podstawie pozostałych, znanych badającemu wartości. Natomiast ekstrapolacja to takie badanie statystyczne, które sprowadza się do oszacowania hipotetycznej wartości wykraczającej poza okres badania. Ten typ badania stosowany jest, gdy nie można lub nie ma potrzeby wykonywać ani pełnego, ani nawet częściowego badania statystycznego.

Dodaj komentarz