Analizy statystyczne

Analiza statystyczna to końcowy etap badania statystycznego, który ma na celu wyciągnięcie wniosków z zebranych i opracowanych uprzednio danych statystycznych. Analizy statystyczne mogą mieć formę opisu statystycznego lub wnioskowania statystycznego. Analiza w formie opisu wykorzystuje metody statystyki opisowej i prezentuje dane przy użyciu średnich, zmienności, asymetrii oraz koncentracji. Natomiast wnioskowanie statystyczne stosowane jest w analizie statystycznej, która ma na celu prezentację wyników uogólnianych na całość populacji. We wnioskowaniu stosuje się metody statystyki matematycznej. Bez względu na formę analiza statystyczna zawsze ma na celu prezentację badań dotyczących faktów, osób i zjawisk masowych.

Wśród metod wykorzystywanych w analizie statystycznej są:

– analiza wariancji

– analiza korelacji

– analiza regresji

– analiza czynnikowa

– analiza dyskryminacyjna

– analiza szeregów czasowych

– analiza kanoniczna

Niezbędne elementy każdej analizy statystycznej to właściwe zaplanowanie badania, podsumowanie danych z obserwacji oraz wyciągnięcie wniosków.

Wykonywaniem analiz statystycznych zajmują się różnego rodzaju, mniejsze i większe, firmy statystyczne, które świadczą usługi dla magistrantów i doktorantów, ale także dla firm, urzędów i rozmaitych organizacji. Analiza statystyczna znajduje bowiem zastosowanie w wielu dziedzinach życia, pracy i nauki. Wyniki analiz można zaprezentować w przeróżny sposób, wykorzystać metody prezentacji graficznej, tabele, dodać wyjaśnienia i wnioski.

Dodaj komentarz