Dzień Statystyki Polskiej

Niedawno, bo 9 marca, obchodziliśmy Dzień Statystyki Polskiej. Święto to upamiętnia konstytucję Sejmu Czteroletniego, jaka została uchwalona 22 czerwca 1789 r. Obchodzimy je od 2008 r. Jest to więc święto stosunkowo młode, ale szybko przyjęło się w naszym kraju.

Statystyka

1. «nauka zajmująca się analizowaniem i liczbowym opisem zjawisk masowych»
2. «zbiory informacji liczbowych dotyczących jakichś zjawisk»

statystyka matematyczna «dział matematyki stosowanej zajmujący się metodami wnioskowania o populacji na podstawie losowych prób z tej populacji» (Słownik języka polskiego).

Wydarzenia historyczne

Podczas obrad Sejmu Czteroletniego – 9 marca 1789 r., na skutek działań Fryderyka Józefa Moszyńskiego, przeprowadzono spis statystyczny na ziemiach polskich. W ten sposób powstała konstytucja „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Cel obchodów

Dzień Statystyki Polskiej ma na celu propagowanie statystyki, zwłaszcza jej wpływu na przebieg naukowych badań statystycznych. Dzięki skrupulatnym badaniom opinia publiczna jest na bieżąco informowana o wynikach statystycznych różnych dziedzin nauki i nie tylko.

Dodaj komentarz