Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne to wydawnictwa państwowego urzędu statystycznego, które zawierają ważne informacje o państwie, jego mieszkańcach, środowisku, gospodarce oraz różnego rodzaju zjawiskach społecznych zachodzących w tym państwie. W Polsce roczniki statystyczne wydaje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ukazują się one regularnie od roku 1921. Również organizacje międzynarodowe takie, jak Unia Europejska czy też Organizacja Narodów Zjednoczonych wydają swoje roczniki.

Roczniki statystyczne zawierają mnóstwo cennych informacji dotyczących na przykład wymiaru sprawiedliwości, przestępstw skarbowych, gospodarki, przemysłu, handlu, itd. Prawdą jest, że nie ma lepszego źródła informacji niż roczniki statystyczne, które są najdokładniejszym źródłem informacji, jakie można gdziekolwiek znaleźć. To w rocznikach statystycznych znajdziemy dogłębne analizy, tabele, wykresy i diagramy, jakich nie możemy znaleźć w Internecie.

Warto dodać, że aktualne roczniki statystyczne dostępne są w Internecie. Można skorzystać na przykład z Rocznika Statystyki Międzynarodowej, Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicznego, Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej, Rocznika Statystycznego Pracy, Rocznika Statystycznego Rolnictwa, Rocznika Statystycznego Przemysłu, a także Rocznika Statystycznego Województw i Rocznika Demograficznego. Archiwalne roczniki statystyczne dostępne są w bibliotekach, np. w Centralnej Bibliotece Statystycznej, gdzie osiągalne są wszystkie edycje roczników, w tym niektóre z nich w wersji cyfrowej.

Dodaj komentarz