Dane statystyczne

Dane statystyczne są niezbędne do zarządzania wieloma instytucjami, urzędami, zakładami pracy. Odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. Aby były przydatne, muszą być zbierane w sposób systematyczny (np. w przypadku danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji) i poprawny pod względem technicznym. Tylko wtedy bowiem dane statystyczne uzyskane w wyniku przeprowadzenia badań statystycznych są wiarygodne i mogą być wykorzystane przez użytkowników publicznych, i osoby prywatne.

Chcąc przekazać odbiorcom wyniki badań statystycznych należy zaprezentować im dane statystyczne. Można to zrobić korzystając z jednego z trzech sposobów prezentacji danych statystycznych. Dane statystyczne można zaprezentować w formie tabel, a także skorzystać z metody opisowej bądź metody graficznej.

Dane statystyczne zbierane przez wojewódzkie urzędy statystyczne przekazywane są do Głównego Urzędu Statystycznego. Można z nich korzystać w Internecie, gdyż publikowane są w formie roczników statystycznych. Niezwykle przydatne mogą się okazać również dane statystyczne publikowane przez organizacje międzynarodowe takie, jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. W rocznikach znaleźć można wszelkie interesujące nas informacje. Są tam zatem wszelkie dane statystyczne dotyczące m.in. szkolnictwa, przemysłu, gospodarki, handlu, ale także bezrobocia i zatrudnienia, nieruchomości, demografii, narodzin i zgonów itp. Przejrzysta forma publikacji zapewnia łatwe korzystanie z tak publikowanych danych statystycznych.

Dodaj komentarz