Wnioskowanie statystyczne

Wnioskowanie statystyczne to dział statystyki, który zajmuje się problemami uogólniania wyników badań obejmujących tzw. próbę losową. Wyniki badań statystycznych uogólniane są na całą populację. Zadaniem działu wnioskowania statystycznego jest również przewidywanie błędów, jakie mogą wyniknąć z tego rodzaju uogólnienia.

Istnieją dwa działy wnioskowania statystycznego, czyli dwie metody, które stosuje się w uogólnianiu wyników. Metody te to estymacja oraz weryfikacja hipotez statystycznych.

Estymacja to jeden z działów wnioskowania statystycznego. Jest to zbiór metod, które umożliwiają uogólniać wyniki badania próby losowej na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji, a także przewidywanie błędów, które mogą wyniknąć w trakcie tego typu uogólnień. Zależnie od szukanej cechy rozkłady metody estymacji dzielą się na estymację parametryczną i estymację nieparametryczną.

Weryfikacja hipotez statystycznych to drugi dział wnioskowania statystycznego. Metoda ta polega na sprawdzaniu sądów o populacji poprzez badanie jej wycinka, czyli próby statystycznej.

Pamiętać należy o błędach związanych z wnioskowaniem statystycznym. Weryfikując hipotezy statystyczne można bowiem popełnić błędy pierwszego rodzaju, które polegają na odrzuceniu prawdziwej hipotezy, oraz błędy drugiego rodzaju, które wiążą się z przyjęciem fałszywej hipotezy. Przewidywanie tego rodzaju błędów stanowi niezwykle ważny element wnioskowania statystycznego.

Dodaj komentarz