Statystyka przykłady

Publikacje dotyczące statystyki pełne są przykładów zastosowania statystyki w przeróżnych dziedzinach życia. Statystyka znajduje bowiem zastosowanie nie tylko w gospodarce czy życiu politycznym, ale użyteczna jest także w przygotowywaniu prognoz finansowych i sprawozdań finansowych małych i dużych firm, gmin, powiatów lub gospodarstw domowych.

Często prezentowanym, prostym przykładem stosowania statystyki jest wyliczanie średniej arytmetycznej w szkole podczas wystawiania ocen. Celem obliczenia średniej należy dodać do siebie oceny ze wszystkich przedmiotów, a następnie otrzymaną sumę podzielić przez liczbę liczb z tego zbioru.

Z życia wziętym przykładem statystki jest ewidencja pojazdów i ewidencja ludności. Każdorazowo kupując bądź sprzedając samochód zgłaszamy ten fakt w urzędzie, w wydziale komunikacji. Z kolei ewidencja ludności zajmuje się systematycznym odnotowywaniem narodzin i zgonów, a także imigracją i emigracją mieszkańców z danego obszaru.

Finansowe zastosowanie statystyki znajdujemy w opracowywaniu różnego rodzaju budżetów. Na podstawie corocznie prowadzonych ewidencji przychodów i wydatków osoby zajmujące się statystyką są w stanie zaplanować budżet na kolejny rok, uwzględniając podwyżki cen i niespodziewane wydatki.

Podsumowując, warto orientować się w statystyce, również do celów prywatnych. Stosując proste metody statystyczne jesteśmy wówczas w stanie dokonać przydatnych nam obliczeń, zaplanować wydatki lub podsumować różne zjawiska i sytuacje.

Dodaj komentarz