Opracowania statystyczne

Materiał uzyskany drogą badań statystycznych ma zawsze postać nieuporządkowanego zbioru danych. Taki materiał określa się mianem surowego materiału statystycznego i służy on do analiz, porównań i wyciągania wniosków. Dlatego też po zgromadzeniu danych należy je poddać opracowaniu statystycznemu. Opracowanie statystyczne polega na uporządkowaniu uzyskanych jednostek statystycznych, które trzeba pogrupować, zliczyć i ułożyć w odpowiednie grupy i podgrupy. W przeszłości opracowania statystyczne wykonywano ręcznie, obecnie wykorzystuje się do tego celu komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz różnego rodzaju urządzenia profesjonalne.

Możemy wyróżnić następujące etapy opracowania statystycznego surowego materiału statystycznego:

– etap I – grupowanie materiału statystycznego – polega na podzieleniu zebranego materiału na jednolite grupy jednostek statystycznych. Przykładem takich jednostek mogą być: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp.

– etap II – zliczanie materiału statystycznego – polega na ustaleniu liczebności poszczególnych grup. W efekcie otrzymujemy stwierdzenie, ile jednostek statystycznych przypada na poszczególne warianty cech badanych podczas badania statystycznego.

Po zliczeniu materiału statystycznego przychodzi czas na kolejny etap opracowania statystycznego. Jest nim oczywiście prezentacja materiału i wyników badań, które można przedstawić w formie tabel, wykresów, histogramów itp. Opracowania statystyczne muszą być przejrzyste i czytelne dla odbiorców, należy zatem dołożyć wszelkich starań, by wykonane zostały starannie.

Dodaj komentarz