Etapy badania statystycznego

Badanie statystyczne jest złożonym procesem, który ma na celu uzyskanie zamierzonych informacji poprzez całokształt czynności badawczych. Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych to tylko część badania, gdyż po zebraniu materiału statystycznego należy ogłosić i udostępnić wyniki badania w formie obliczeń, opracowań i analiz.

Zanim przystąpimy do zbierania, przetwarzania i analizy zebranych informacji, należy w odpowiedni sposób opracować wszystkie etapy badania statystycznego. Każde badania ma cztery zasadnicze etapy:

ETAP I – projektowanie (przygotowanie) badania – sformułowanie całościowej koncepcji metodologicznej badania;

ETAP II – obserwacja statystyczna (empiryczna) – zbieranie danych statystycznych o wariantach cech i jednostkach zbiorowości statystycznej; na tym etapie należy ustalić wartości cech wszystkich jednostek zbiorowości (w przypadku badania pełnego) lub wybrać próbę zbiorowości (do badania częściowego);

ETAP III – opracowanie materiału statystycznego – przetwarzanie zebranych podczas obserwacji danych; na tym etapie należy pogrupować i zliczyć pozyskane dane oraz opracować je celem ułatwienia analizy odbiorcom;

ETAP IV – analiza statystyczna – analiza danych, wnioskowanie, opracowanie. Analizie poddawane są wszystkie zebrane i opracowane dane statystyczne. Analiza może mieć postać opisu statystycznego lub wnioskowania statystycznego;

Zależnie od dziedziny wiedzy, której dotyczy badanie statystyczne, struktura planu badania statystycznego może się nieco różnić.

Dodaj komentarz