Cechy statystyczne

Cechy statystyczne to cechy populacji, która poddawana jest badaniu statystycznemu. Jak mówi definicja, cecha statystyczna to funkcja, która przypisuje elementom populacji elementy zbioru wartości cechy statystycznej.

Badanie statystyczne zbiera wartości określonej cechy statystycznej. Wartości te nazywane są wartościami zaobserwowanymi cechy statystycznej lub też danymi statystycznymi. Podobnie jak cechy statystyczne, tak i dane statystyczne mają charakter ilościowy i jakościowy, a po przetworzeniu danych charakter ten może ulec degradacji.

Cechy statystyczne dzielimy na:

– ilościowe (mierzalne), np. wzrost lub wiek;

– jakościowe (niemierzalne), np. kolor oczu czy grupa krwi;

Ponadto cechy ilościowe dzielą się na:

– cechy proporcjonalne – spełniają kryteria cech interwałowych, a także muszą posiadać znaczące zero. Przykłady cech proporcjonalnych to masa, czas trwania czy też rezystancja;

– cechy interwałowe – spełniają kryteria cech porządkowych, a interwał między wartościami musi być stały. Przykładem cechy interwałowej może być płeć, data kalendarzowa czy też gęstość;

Natomiast cechy jakościowe dzielimy na:

– cechy porządkowe – identyfikują wartość cechy i uporządkowane są w kolejności rosnącej. Przykładem cechy porządkowej jest wykształcenie czy też stopień zadowolenia;

– cechy nominalne – posiadają wartości wzajemnie się wykluczające, nie można ich sensownie uporządkować, np. kolor oczu, numer zawodnika czy też stan cywilny;

Cechy statystyczne można podzielić również na:

– stałe

– rzeczowe

– przestrzenne

– czasowe

Dodaj komentarz