Badanie opinii społecznej

Badanie opinii społecznej to narzędzie, które ukazuje nastroje społeczne na temat sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju, przedstawia warunki materialne gospodarstw domowych respondentów, bądź też kondycję zakładów pracy, w których są zatrudnieni.

Reprezentatywne badania sondażowe polskiego społeczeństwa przeprowadza Centrum Badania Opinii Społecznej, które jest wyspecjalizowanym ośrodkiem przeprowadzającym badania opinii społecznej. Badaniami zajmują się również różnego rodzaju kompetentne firmy, którym powierza się zbadanie opinii społecznej celem pozyskania niezbędnej wiedzy o poglądach, opiniach lub oczekiwaniach społeczeństwa względem władzy lokalnej czy państwowej. Badania opinii społecznej pomagają wprowadzić różnego rodzaju zmiany, sprawnie zarządzać lokalną społecznością.

Celem badania opinii społecznej może być:

– zdobycie wiedzy na temat opinii mieszkańców na temat istotnych wydarzeń lokalnych i państwowych;

– zdobycie wiedzy na temat zadowolenia klientów z jakości obsługi urzędów, instytucji lub sieci sklepów, restauracji itp.

– poznanie preferencji politycznych mieszkańców danej gminy, powiatu, regionu, miasta czy też województwa;

– diagnoza problemów społecznych mieszkańców danego obszaru;

– diagnoza uzależnień na danym obszarze oraz badanie poziomu zadowolenia mieszkańców tego obszaru z wdrażanego tam programu walki z uzależnieniami;

Najczęściej narzędziem stosowanym podczas badania opinii społecznej jest ankieta.

Dodaj komentarz