Badanie opinii publicznej

Badanie opinii publicznej to badanie statystyczne, które ma na celu określenie celu, wartości czy też preferencji wyboru badanej społeczności, populacji czy też grupy społecznej. Należy pamiętać, że badanie opinii publicznej może niewątpliwie zawierać pewien błąd, a wynik, który prezentuje, jest jedynie przybliżeniem. Mimo wszystko, zawsze wynik sondażu przeprowadzonego wśród opinii publicznej to wyznacznik jakiegoś trendu, tendencji bądź preferencji, które interesują zlecającego badanie.

Badania opinii publicznej stosowane są w wielu dziedzinach. Najpopularniejsze są badania wykonywane przed wyborami – sondaże wyborcze, oraz badania preferencji konsumentów.

Badania opinii publicznej powinny uwzględniać następujące kategorie ankietowanych:

– wiek

– zawód

– przynależność do grupy społecznej

Badanie uwzględniające te wszystkie czynniki to badanie przeprowadzone prawidłowo, a jego wyniki można uznać za miarodajne.

Badaniem opinii publicznej na zlecenie klienta zajmują się różnego rodzaju firmy, których działalność nastawiona jest na kompleksowe badania opinii i badania rynku bazujące na rozmaitych metodach pozyskiwania danych. Zależnie od problematyki i zakresu badania bądź wielkości badanej grupy zmienia się koszt jego przeprowadzenia. Mimo wszystko warto w tego rodzaju badania inwestować, gdyż ich wyniki mogą przyczynić się do zwiększenia zysków firm, zmian społecznych i politycznych, czy też wprowadzenia znaczących dla całej społeczności, oczekiwanych przez nią, ulepszeń.

Dodaj komentarz