Badania statystyczne

Badanie statystyczne to proces, który obejmuje szereg problemów i zagadnień, opiera się o konkretne procedury organizacyjne, metodologiczne i merytoryczne. Celem badania statystycznego jest otrzymanie konkretnych danych liczbowych oraz ich analiza statystyczna.

Badania statystyczne wykonuje się zbierając dane statystyczne, które następnie należy opracować, przeanalizować, a w dalszej kolejności ogłosić ich wyniki. W każdym badaniu statystycznym wyróżnić możemy cztery zasadnicze jego etapy:

Etap 1 – przygotowanie (projekt) badania – sformułowanie możliwie najlepszej koncepcji badania statystycznego;

Etap 2 – obserwacja statystyczna (empiryczna) – zbieranie potrzebnych danych statystycznych;

Etap 3 – opracowanie materiału statystycznego – przetwarzanie informacji zebranych podczas wykonywania etapu drugiego;

Etap 4 – analiza statystyczna – opis, wnioski i prezentacja wyników badania statystycznego;

Ponadto, badania statystyczne dzielą się na:

– badania pełne – spis statystyczny, rejestracja statystyczna, sprawozdawczość statystyczna. Badaniu poddawana jest każda jednostka zbiorowości;

– badania częściowe – badania reprezentacyjne, badania monograficzne, badania ankietowe. Wykonuje się je na wybranej części populacji, tzw. próbie, a następnie uogólnia się wyniki na całą populację;

– metody pośrednie – interpolacja (oszacowanie hipotetycznej wartości cechy w oparciu o inne wartości), ekstrapolacja (oszacowanie hipotetycznej wartości wykraczającej poza okres badania);

Powyższy podział to podział ze względu na udział w badaniu zbiorowości statystycznej.

Dodaj komentarz