This is a demo featured page

Desktop Mobile and Tablet devices

You can select your own featured page to appear here
or you can just turn it off for a regular blog home page.

Czy w szkołach wyższych wzrośnie jakość kształcenia?

W ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost liczby studentów na uczelniach, co wiązało się m.in. z dofinansowaniami dla uczelni wyższych. Obecnie rząd przewiduje zmiany w finansowaniu uczelni, które mają przełożyć się na jakość kształcenia. Zmiany dotyczące limitu liczby studentów przypadającego na jednego wykładowcę, mają wejść od 2017 roku. Continue reading…

 

Cena litra benzyny coraz niższa

Benzyna to jedno z najpopularniejszych paliw, które używa się się w silnikach spalinowych. Nie trudno zauważyć, że ceny benzyny są różne. Raz wysokie, a raz niskie. Z czego to wynika? Dlaczego od jakiegoś czasu zauważyć można spadek cen benzyny? Średnie ceny 1 litra benzyny na przełomie ostatnich 5 lat, kształtują się następująco: Continue reading…

 

Średnie ceny 1 m kw. pow. budynków mieszkalnych na przełomie ostatnich 10 lat

Cena mieszkań uzależniona jest m.in. od przyjętej ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz od jego lokalizacji. W naszym kraju ceny te kształtują się różnie. Analizując ostatnie 10 lat, doskonale widać, że największa cena 1 m² pow. budynków mieszkalnych obowiązywała w 2010 r. i wynosiła średnio (uwzględniając wszystkie kwartały) ponad 4,3 tys. Continue reading…

 

Przyczyny wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy zawsze były, są i będą się zdarzały, ponieważ człowiek nie jest w stanie zawsze wszystkiego przewidzieć, nie jest nieomylny. Pracownik może dostrzec pewne rzeczy i próbować je zmienić lub całkowicie wyeliminować (w tym celu przeprowadza się w zakładach pracy ocenę ryzyka zawodowego). Wiele zależy od człowieka, ponieważ w układzie człowiek-maszyna, to właśnie człowiek, jako osoba myśląca, ma przewagę nad maszynami i sprzętem, to on ingeruje w ich pracę i zarządza nimi. Niemniej jednak często bywa tak, że przyczyną wypadku, jaki miał miejsce pracy, jest błąd ludzki.

Continue reading…

 

Najważniejsze pojęcia związane ze statystyką

Analizując dane statystyczne, należy wykonać szereg zadań, by przygotowany raport był wykonany dokładnie, rzetelnie i starannie. Statystyka rządzi się swoimi prawami i w związku z tym osoby zajmujące się badaniami statystycznymi muszą posiadać odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Powinny być im znane takie pojęcia, jak: pomiar, skale pomiarowe, populacje statystyczne i wiele innych. Kilka najważniejszych pojęć postaramy się przybliżyć: Continue reading…